Konkurs plastyczny „Gdynia oczami jej najmłodszych mieszkańców" III edycja

Opublikowano wtorek, 13 lutego 2018, ostatnia aktualizacja wtorek, 20 lutego 2018 08:15:22

Konkurs dedykowany dzieciom najstarszych grup przedszkolnych, uczniom klas 0 i I szkół podstawowych

REGULAMIN  GDYŃSKIEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO
 
 
„GDYNIA OCZAMI JEJ NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW”
 
III EDYCJA
 
Konkurs dedykowany dzieciom najstarszych grup przedszkolnych,
uczniom klas 0 i I szkół podstawowych
 
 
 
I. Organizator
 
Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdyni:
Elżbieta Miętus, Agnieszka Papiewska.
Partner konkursu – Gdynia Rodzinna
 
II. Cele konkursu
 
 1. Zachęcenie do samodzielnego poszukiwania – rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci – uczniów gdyńskich przedszkoli oraz szkół podstawowych.
 2. Budowanie więzi emocjonalnych z Gdynią.
 3. Ukazanie rozwoju Gdyni – ukazanie najpiękniejszych zakątków naszego miasta.
 4. Wdrażanie dzieci do „zdrowej” rywalizacji.
 5. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.
 
III. Warunki uczestnictwa
 
 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „Gdynia oczami jej najmłodszych mieszkańców”.
 • Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i jest skierowany dla uczniów klas
0-I oraz dzieci z najstarszych grup przedszkolnych.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 • Jury będzie oceniać prace kategoriach wiekowych 6,7 lat
 • Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną.
 • Format prac plastycznych – A4 blok techniczny!!!
 • Technika wykonania pracy jest dowolna.
 • Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
 • Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. Załącznik ma być przyklejony z tyłu pracy konkursowej.
 
 
IV. Kontakt
 
Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Agnieszka Papiewska
 e-mail: agnieszka.papiewska1@wp.pl
 
 
V. Termin i miejsce nadsyłania prac
 
Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 9 marca 2018 roku, na poniższy adres (z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY „Gdynia oczami jej najmłodszych mieszkańców”)
 
Szkoła Podstawowa nr 48
ul. Jowisza 60
81-601 Gdynia
 
 
VII. Rozstrzygnięcie konkursu
 
I etap:
Jury wybierze 50 najciekawszych prace w obu kategoriach wiekowych, które ilustrują najlepiej temat przewodni.
 
II etap:
Zdjęcia 50 prac zostaną opublikowane na Facebooku Szkoły Podstawowej nr 48 (https://www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-nr-48-w-Gdyni-klasy-0-III-591854340943536/)  i tam będą zbierać „polubienia”, prace z największą liczbą „polubieni” otrzymają I,II,III miejsca oraz wyróżnienia.
Partner konkursu Gdynia Rodzinna ufunduje nagrody specjalne.
 
VIII. Ogłoszenie wyników konkursu
 
O wynikach konkursu oraz miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani drogą e-mailową do szkół i przedszkoli.
 
IX. Uwagi dodatkowe
 
 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
 
 
Elżbieta Miętus
Agnieszka Papiewska

KARTA UCZESTNIKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się