Oferta edukacyjna Gdynia InfoBox - Obserwatorium Zmian dla szkół i przedszkoli

Opublikowano wtorek, 6 marca 2018, ostatnia aktualizacja wtorek, 6 marca 2018 09:46:54

Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną wraz z opiekunami do gdyńskiego InfoBoxu! Przygotowaliśmy szeroką ofertę edukacyjną dostosowaną do różnych grup wiekowych. Dzięki temu zwiedzanie Gdynia InfoBox to nie tylko poznawanie przyszłości miasta dzięki nowoczesnym multimediom, ale też gry i zabawy rozbudzające w młodych ludziach kreatywność i pasję tworzenia.

PRZEDSZKOLE
 
,,Poznaj i zbuduj Gdynię"
Czas trwania: 45 minut +
Prowadzący: zespół Gdynia InfoBox
Zajęcia prowadzone w języku: polski
Dla młodszych dzieci przygotowaliśmy zajęcia, podczas których zapoznają się one
z zagadnieniami związanymi z rozwojem miasta oraz sprawdzą swoją wiedzę
w konkursie (przewidujemy gdyńskie upominki), a także będą mogły stworzyć własne
konstrukcje z klocków Lego (m.in. gdyński trolejbus, Sea Towers i wycieczkowiec),
a następnie udadzą się na wieżę widokową.
 
„Ciepło dla Gdyni”
Czas trwania: 40 minut
Prowadzący: pracownicy OPEC Gdynia
Zajęcia prowadzone w języku: polski
Podczas projekcji krótkich filmów, pogadanek i konkursów dzieci dowiedzą się, z jakich
źródeł możemy czerpać energię (np. ze słońca, z ziemi) w sposób przyjazny dla
środowiska oraz skąd bierze się ciepło w kaloryferach w gdyńskich domach.
 
„Jestem bezpieczny na drodze”
Grupa docelowa: 5 i 6-latki
Czas trwania: 45 minut +
Prowadzący: Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni
Zajęcia prowadzone w języku: polski
Podczas zajęć dzieci poznają zasady bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze.
Program realizowany jest z wykorzystaniem innowacyjnego AUTOCHODZIKA.
 
Moje pierwsze kroki ze Strażą Miejską”
Grupa docelowa: 5 i 6-latki
Czas trwania: 45 minut +
Prowadzący: Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni
Zajęcia prowadzone w języku: polski
Uczestnicy zapoznają się z pracą i zadaniami Straży Miejskiej oraz służb ratunkowych,
zasadami powiadamiania służb i osób dorosłych, a także poznają numery alarmowe.
 
„Jestem strażnikiem przyrody”
Grupa docelowa: 5 i 6-latki
Czas trwania: 45 minut +
Prowadzący: Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni
Zajęcia prowadzone w języku: polski
W ramach programu proponujemy wybór jednego z trzech modułów:
1. Segregować każdy może
2. Zwierzęta w mieście
3. Zwierzęta w lesie
Program ma na celu uwrażliwianie na utrzymywanie porządku oraz segregację
odpadów. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane różne gatunki zwierząt z interwencji
Straży Miejskiej w Gdyni.
 
„Jestem ostrożny”
Grupa docelowa: 5 i 6-latki
Czas trwania: 45 minut +
Prowadzący: Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni
Zajęcia prowadzone w języku: polski
W ramach programu proponujemy wybór jednego z trzech modułów:
1. Zachowania w sytuacjach zagrożeń – dziecko w kontakcie z nieznajomym
2. Bezpieczne zabawy
3. Bezpieczne wakacje, ferie zimowe
Celem programu jest przedstawienie zasad bezpiecznego zachowania się w kontaktach
z osobami nieznajomymi, poinformowanie o zagrożeniach mogących pojawić się
podczas zabaw zimowych i w okresie wakacyjnym oraz omówienie bezpiecznych
sposobów zachowania.
 
 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA
 
,,Poznaj i zbuduj Gdynię"
Grupa docelowa: klasy 1-3
Czas trwania: 45 minut +
Prowadzący: zespół Gdynia InfoBox
Zajęcia prowadzone w języku: polski, angielski (do wyboru)
Dla młodszych dzieci przygotowaliśmy zajęcia, podczas których zapoznają się one
z zagadnieniami związanymi z rozwojem miasta oraz sprawdzą swoją wiedzę
w konkursie (przewidujemy gdyńskie upominki), a także będą mogły stworzyć własne
konstrukcje z klocków Lego (m.in. gdyński trolejbus, Sea Towers i wycieczkowiec),
a następnie udadzą się na wieżę widokową.
 
„Mobilność aktywna w przestrzeni miejskiej”
Grupa docelowa: klasy 1-3
Czas trwania: 45 minut+
Prowadzący: pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni UMG
Zajęcia prowadzone w języku: polski
Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się między innymi jak zaprojektować przestrzeń
miejską przyjazną dla wszystkich.
 
„Ciepło dla Gdyni”
Grupa docelowa: klasy 1-8
Czas trwania: 40 minut
Prowadzący: pracownicy OPEC Gdynia
Zajęcia prowadzone w języku: polski
Na podstawie obejrzanego filmu młodzież weźmie udział w pogadance na temat ciepła
i sposobów jego pozyskiwania oraz zmiany w tym zakresie na przestrzeni dziejów.
Uczestnicy dowiedzą się również jak przebiega produkcja i dystrybucja ciepła na terenie
Gdyni, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.
 
„Pieszo i rowerem do szkoły”
Grupa docelowa: klasy 1-8
Czas trwania: 45 minut+
Prowadzący: pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni UMG
Zajęcia prowadzone w języku: polski, angielski (klasy 4-8)
Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia dotyczące aktywnych sposobów
podróżowania. Dzieci dowiedzą się m.in. jak bezpiecznie, zdrowo i z dbałością
o środowisko dotrzeć do szkoły.
 
„Akcja: materializacja”
Grupa docelowa: klasy 3-6
Czas trwania: 45 minut +
Prowadzący: zespół Gdynia InfoBox
Zajęcia prowadzone w języku: polski
Zapraszamy dzieci w podróż po budynku Gdynia InfoBox oraz jego otoczeniu, podczas
której będą mogły dotknąć, powąchać i posłuchać… architektury. Za pomocą wszystkich
zmysłów nauczą się rozpoznawać popularne materiały budowlane, a następnie
samodzielnie zaprojektują wymyśloną przez siebie budowlę, mebel miejski itp.
z wybranych materiałów.
 
„SUMP – z czym to się je?”
Grupa docelowa: klasy 4-8
Czas trwania: 45 minut+
Prowadzący: pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni UMG
Zajęcia prowadzone w języku: polski
Zajęcia skupiające się na tematyce zrównoważonej mobilności w mieście. Zwiększanie
świadomości o uczestniczeniu mieszkańców w procesie kreowania miasta,
o wzajemnych zależnościach między poszczególnymi sposobami przemieszczania osób
i ładunków, bezpieczeństwa i ekologii transportu oraz możliwości płynących
z zastosowania inteligentnych systemów transportowych.
 
„Promocja aktywnej mobilności w mieście”
Grupa docelowa: klasy 4-8
Czas trwania: 45 minut+
Prowadzący: pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni UMG
Zajęcia prowadzone w języku: polski
Na zajęciach młodzież dowie się dlaczego i w jaki sposób w Gdyni namawia się
mieszkańców do aktywnego i ekologicznego podróżowania (zrównoważony transport)
oraz zaprojektuje własną kampanię zachęcającą gdynian do korzystania z komunikacji
miejskiej, roweru oraz spacerowania w codziennym przemieszczaniu się po mieście.
 
„Sztuka w przestrzeni publicznej”
Grupa docelowa: klasy 7-8
Czas trwania: 60 minut
Prowadzący: zespół Plastyka Miejskiego
Zajęcia prowadzone w języku: polski
Celem zajęć jest uświadomienie młodzieży znaczenia sztuki w przestrzeni publicznej,
zwrócenie uwagi na jej obecność w mieście oraz wskazanie, jaką rolę w niej odgrywa.
W trakcie zajęć poruszone będą kwestie dewastacji i wandalizmu. Wskazane zostaną
różnice między nielegalnym graffiti a artystycznym muralem. Zajęcia mają nauczyć
szacunku do przestrzeni i uwrażliwić na otaczający nas świat.
Podczas zajęć młodzież stanie przed zadaniem zaprojektowania muralu, który będzie
wkomponowany z poszanowaniem kontekstu przestrzennego.
 
„Ucieknij z pudełka! / Escape out of the box”
Grupa docelowa: klasy 7-8
Czas trwania: 45 minut + (w zależności od wybranego wariantu – zajęcia cykliczne)
Prowadzący: zespół Gdynia InfoBox
Zajęcia prowadzone w języku: polski, angielski (do wyboru)
Zajęcia prowadzone w oparciu o publikację wydaną przez miasto Gdynia. 100-
stronicowe wydawnictwo w nowoczesnej szacie graficznej jest interaktywnym
przewodnikiem po gdyńskim Obserwatorium Zmian i po architekturze, pozwala
spojrzeć na świat kształtów, ścian i kolorów z innej niż zwykle strony. Ma zachęcić
młodych ludzi odwiedzających Gdynia InfoBox do twórczego myślenia o mieście.
„Ucieknij z pudełka!” to 16 tematów lekcji opartych na teorii nauki poprzez działanie
(learning by doing). Przeniesienie nacisku z teorii na praktykę, zastąpienie działania
odtwórczego myśleniem twórczym ma zachęcić czytelników do zadawania pytań
i uwrażliwić na wartości najbliższego otoczenia, co przełoży się w przyszłości
na pozytywne przemiany w otaczającej nas przestrzeni miejskiej.
Publikacja opracowana jest w 2 wersjach językowych – polskiej oraz angielskiej, stąd
możliwość przeprowadzenia zajęć w obu tych językach. Książka dostępna jest
bezpłatnie dla nauczycieli oraz uczestników lekcji. Program zajęć ustalany jest
indywidualnie.
 
„Jestem bezpieczny na drodze”
Grupa docelowa: klasy 4-6
Czas trwania: 45 minut +
Prowadzący: Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni
Zajęcia prowadzone w języku: polski
Uczestnicy zajęć poznają zasady bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze oraz
szczegółowe przepisy dotyczące rowerzystów, których znajomość jest niezbędna do
uzyskania karty rowerowej.
 
„Moje pierwsze kroki ze Strażą Miejską”
Czas trwania: 45 minut +
Prowadzący: Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni
Zajęcia prowadzone w języku: polski
Uczestnicy zapoznają się z pracą i zadaniami Straży Miejskiej oraz służb ratunkowych,
zasadami powiadamiania służb i osób dorosłych, a także poznają numery alarmowe.
 
„Jestem strażnikiem przyrody”
Czas trwania: 45 minut +
Prowadzący: Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni
Zajęcia prowadzone w języku: polski
W ramach programu proponujemy wybór jednego z trzech modułów:
1. Segregować każdy może
2. Zwierzęta w mieście
3. Zwierzęta w lesie
Program ma na celu uwrażliwianie na utrzymywanie porządku oraz segregację
odpadów. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane różne gatunki zwierząt z interwencji
Straży Miejskiej w Gdyni.
 
„Jestem ostrożny”
Czas trwania: 45 minut +
Prowadzący: Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni
Zajęcia prowadzone w języku: polski
W ramach programu proponujemy wybór jednego z trzech modułów:
1. Zachowania w sytuacjach zagrożeń – dziecko w kontakcie z nieznajomym
2. Bezpieczne zabawy
3. Bezpieczne wakacje, ferie zimowe
Celem programu jest przedstawienie zasad bezpiecznego zachowania się w kontaktach
z osobami nieznajomymi, poinformowanie o zagrożeniach mogących pojawić się
podczas zabaw zimowych i w okresie wakacyjnym oraz omówienie bezpiecznych
sposobów zachowania.
 
„Uczymy się żyć bez przemocy”
Grupa docelowa: klasy 4-6
Czas trwania: 45 minut +
Prowadzący: Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni
Zajęcia prowadzone w języku: polski
W ramach programu proponujemy wybór jednego z trzech modułów:
1. Agresja i przemoc rówieśnicza
Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności komunikowania się
z innymi zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi, sposoby radzenia sobie
w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej.
2. Kultura kibicowania jestem Fair Play
Program ma na celu promocję kultury kibicowania.
3. Nieletni a prawo - odpowiedzialność prawna nieletnich
Uświadomienie faktu, iż każdy z nas podlega odpowiedzialności za swoje czyny,
przedstawienie przepisów prawnych dotyczących nieletnich oraz zasad
bezpiecznego korzystania z Internetu.
 
 
 
GIMNAZJUM
 
„Sztuka w przestrzeni publicznej”
Czas trwania: 60 minut
Prowadzący: zespół Plastyka Miejskiego
Zajęcia prowadzone w języku: polski
Celem zajęć jest uświadomienie młodzieży znaczenia sztuki w przestrzeni publicznej,
zwrócenie uwagi na jej obecność w mieście oraz wskazanie, jaką rolę w niej odgrywa.
W trakcie zajęć poruszone będą kwestie dewastacji i wandalizmu. Wskazane zostaną
różnice między nielegalnym graffiti a artystycznym muralem. Zajęcia mają nauczyć
szacunku do przestrzeni i uwrażliwić na otaczający nas świat.
Podczas zajęć młodzież stanie przed zadaniem zaprojektowania muralu, który będzie
wkomponowany z poszanowaniem kontekstu przestrzennego.
 
„Ucieknij z pudełka! / Escape out of the box”
Czas trwania: 45 minut + (w zależności od wybranego wariantu)
Prowadzący: zespół Gdynia InfoBox
Zajęcia prowadzone w języku: polski, angielski (do wyboru)
Zajęcia prowadzone w oparciu o publikację wydaną przez miasto Gdynia. 100-
stronicowe wydawnictwo w nowoczesnej szacie graficznej jest interaktywnym
przewodnikiem po gdyńskim Obserwatorium Zmian i po architekturze, pozwala
spojrzeć na świat kształtów, ścian i kolorów z innej niż zwykle strony. Ma zachęcić
młodych ludzi odwiedzających Gdynia InfoBox do twórczego myślenia o mieście.
„Ucieknij z pudełka!” to 16 tematów lekcji opartych na teorii nauki poprzez działanie
(learning by doing). Przeniesienie nacisku z teorii na praktykę, zastąpienie działania
odtwórczego myśleniem twórczym ma zachęcić czytelników do zadawania pytań
i uwrażliwić na wartości najbliższego otoczenia, co przełoży się w przyszłości
na pozytywne przemiany w otaczającej nas przestrzeni miejskiej.
Publikacja opracowana jest w 2 wersjach językowych – polskiej oraz angielskiej, stąd
możliwość przeprowadzenia zajęć w obu tych językach. Książka dostępna jest
bezpłatnie dla nauczycieli oraz uczestników lekcji. Program zajęć ustalany jest
indywidualnie.
 
„Ciepło dla Gdyni”
Czas trwania: 40 minut
Prowadzący: pracownicy OPEC Gdynia
Zajęcia prowadzone w języku: polski
Na podstawie obejrzanego filmu młodzież weźmie udział w pogadance na temat ciepła
i sposobów jego pozyskiwania oraz zmiany w tym zakresie na przestrzeni dziejów.
Uczestnicy dowiedzą się również jak przebiega produkcja i dystrybucja ciepła na terenie
Gdyni, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.
 
„Pieszo i rowerem do szkoły”
Czas trwania: 45 minut+
Prowadzący: pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni UMG
Zajęcia prowadzone w języku: polski, angielski
Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia dotyczące aktywnych sposobów
podróżowania. Dzieci dowiedzą się m.in. jak bezpiecznie, zdrowo i z dbałością
o środowisko dotrzeć do szkoły.
 
„SUMP – z czym to się je?”
Czas trwania: 45 minut+
Prowadzący: pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni UMG
Zajęcia prowadzone w języku: polski
Zajęcia skupiające się na tematyce zrównoważonej mobilności w mieście. Zwiększanie
świadomości o uczestniczeniu mieszkańców w procesie kreowania miasta,
o wzajemnych zależnościach między poszczególnymi sposobami przemieszczania osób
i ładunków, bezpieczeństwa i ekologii transportu oraz możliwości płynących
z zastosowania inteligentnych systemów transportowych.
 
„Promocja aktywnej mobilności w mieście”
Czas trwania: 45 minut+
Prowadzący: pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni UMG
Zajęcia prowadzone w języku: polski
Na zajęciach młodzież dowie się dlaczego i w jaki sposób w Gdyni namawia się
mieszkańców do aktywnego i ekologicznego podróżowania (zrównoważony transport)
oraz zaprojektuje własną kampanię zachęcającą gdynian do korzystania z komunikacji
miejskiej, roweru oraz spacerowania w codziennym przemieszczaniu się po mieście.
 
„Jestem strażnikiem przyrody”
Czas trwania: 45 minut +
Prowadzący: Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni
Zajęcia prowadzone w języku: polski
W ramach programu proponujemy wybór jednego z trzech modułów:
1. Segregować każdy może
2. Zwierzęta w mieście
3. Zwierzęta w lesie
Program ma na celu uwrażliwianie na utrzymywanie porządku oraz segregację
odpadów. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane różne gatunki zwierząt z interwencji
Straży Miejskiej w Gdyni.
 
„Jestem ostrożny”
Czas trwania: 45 minut +
Prowadzący: Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni
Zajęcia prowadzone w języku: polski
W ramach programu proponujemy wybór jednego z trzech modułów:
1. Zachowania w sytuacjach zagrożeń – dziecko w kontakcie z nieznajomym
2. Bezpieczne zabawy
3. Bezpieczne wakacje, ferie zimowe
Celem programu jest przedstawienie zasad bezpiecznego zachowania się w kontaktach
z osobami nieznajomymi, poinformowanie o zagrożeniach mogących pojawić się
podczas zabaw zimowych, w okresie wakacyjnym, omówienie bezpiecznych sposobów
zachowania.
 
„Uczymy się żyć bez przemocy”
Czas trwania: 45 minut +
Prowadzący: Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni
Zajęcia prowadzone w języku: polski
W ramach programu proponujemy wybór jednego z trzech modułów:
1. Agresja i przemoc rówieśnicza
Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności komunikowania się
z innymi zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi, sposoby radzenia sobie
w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej.
2. Kultura kibicowania jestem Fair Play
Program ma na celu promocję kultury kibicowania.
3. Nieletni a prawo - odpowiedzialność prawna nieletnich
Uświadomienie faktu, iż każdy z nas podlega odpowiedzialności za swoje czyny,
przedstawienie przepisów prawnych dotyczących nieletnich oraz zasad
bezpiecznego korzystania z Internetu.
 
 
 
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
 
„Sztuka w przestrzeni publicznej”
Czas trwania: 60 minut
Prowadzący: zespół Plastyka Miejskiego
Zajęcia prowadzone w języku: polski
Celem zajęć jest uświadomienie młodzieży znaczenia sztuki w przestrzeni publicznej,
zwrócenie uwagi na jej obecność w mieście oraz wskazanie, jaką rolę w niej odgrywa.
W trakcie zajęć poruszone będą kwestie dewastacji i wandalizmu. Wskazane zostaną
różnice między nielegalnym graffiti a artystycznym muralem. Zajęcia mają nauczyć
szacunku do przestrzeni i uwrażliwić na otaczający nas świat.
Podczas zajęć młodzież stanie przed zadaniem zaprojektowania muralu, który będzie
wkomponowany z poszanowaniem kontekstu przestrzennego.
 
„Ucieknij z pudełka! / Escape out of the box”
Czas trwania: 45 minut + (w zależności od wybranego wariantu)
Prowadzący: zespół Gdynia InfoBox
Zajęcia prowadzone w języku: polski, angielski (do wyboru)
Zajęcia prowadzone w oparciu o publikację wydaną przez miasto Gdynia. 100-
stronicowe wydawnictwo w nowoczesnej szacie graficznej jest interaktywnym
przewodnikiem po gdyńskim Obserwatorium Zmian i po architekturze, pozwala
spojrzeć na świat kształtów, ścian i kolorów z innej niż zwykle strony. Ma zachęcić
młodych ludzi odwiedzających Gdynia InfoBox do twórczego myślenia o mieście.
„Ucieknij z pudełka!” to 16 tematów lekcji opartych na teorii nauki poprzez działanie
(learning by doing). Przeniesienie nacisku z teorii na praktykę, zastąpienie działania
odtwórczego myśleniem twórczym ma zachęcić czytelników do zadawania pytań
i uwrażliwić na wartości najbliższego otoczenia, co przełoży się w przyszłości
na pozytywne przemiany w otaczającej nas przestrzeni miejskiej.
Publikacja opracowana jest w 2 wersjach językowych – polskiej oraz angielskiej, stąd
możliwość przeprowadzenia zajęć w obu tych językach. Książka dostępna jest
bezpłatnie dla nauczycieli oraz uczestników lekcji. Program zajęć ustalany jest
indywidualnie.
 
„Ciepło dla Gdyni”
Czas trwania: 40 minut
Prowadzący: pracownicy OPEC Gdynia
Zajęcia prowadzone w języku: polski
Na podstawie obejrzanego filmu młodzież weźmie udział w pogadance na temat ciepła
i sposobów jego pozyskiwania oraz zmiany w tym zakresie na przestrzeni dziejów.
Uczestnicy dowiedzą się również jak przebiega produkcja i dystrybucja ciepła na terenie
Gdyni, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.
 
„Jestem strażnikiem przyrody”
Czas trwania: 45 minut +
Prowadzący: Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni
Zajęcia prowadzone w języku: polski
W ramach programu proponujemy wybór jednego z trzech modułów:
1. Segregować każdy może
2. Zwierzęta w mieście
3. Zwierzęta w lesie
Program ma na celu uwrażliwianie na utrzymywanie porządku oraz segregację
odpadów. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane różne gatunki zwierząt z interwencji
Straży Miejskiej w Gdyni.
 
„Jestem ostrożny”
Czas trwania: 45 minut +
Prowadzący: Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni
Zajęcia prowadzone w języku: polski
W ramach programu proponujemy wybór jednego z trzech modułów:
1. Zachowania w sytuacjach zagrożeń – dziecko w kontakcie z nieznajomym
2. Bezpieczne zabawy
3. Bezpieczne wakacje, ferie zimowe
Celem programu jest przedstawienie zasad bezpiecznego zachowania się w kontaktach z
osobami nieznajomymi, poinformowanie o zagrożeniach mogących pojawić się podczas
zabaw zimowych i w okresie wakacyjnym oraz omówienie bezpiecznych sposobów
zachowania.
 
„Uczymy się żyć bez przemocy”
Czas trwania: 45 minut +
Prowadzący: Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdyni
Zajęcia prowadzone w języku: polski
W ramach programu proponujemy wybór jednego z trzech modułów:
1. Agresja i przemoc rówieśnicza
Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności komunikowania się
z innymi zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi, sposoby radzenia sobie
w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej.
2. Kultura kibicowania jestem Fair Play
Program ma na celu promocję kultury kibicowania.
3. Nieletni a prawo - odpowiedzialność prawna nieletnich
Uświadomienie faktu, iż każdy z nas podlega odpowiedzialności za swoje czyny,
przedstawienie przepisów prawnych dotyczących nieletnich oraz zasad
bezpiecznego korzystania z Internetu.
---
 
 
Poza proponowanymi tematami zajęć istnieje możliwość samodzielnego zwiedzania
wystawy z kartą zadań (po uprzednim zgłoszeniu terminu).
Uczniowie otrzymują zestaw zadań o tematyce związanej z rozwojem Gdyni, które rozwiązują
w oparciu o informacje zawarte na makiecie miasta, ekranach multimedialnych oraz tarasie
wieży widokowej. Po zwiedzaniu uczniowie sprawdzają i omawiają kartę razem z nauczycielem
(w naszej placówce bądź w szkole).
 
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
o Zajęcia są dostosowane do różnych grup wiekowych;
o Nie łączymy klas;
o Minimalna ilość uczestników zajęć: 5 osób (nie włączając opiekunów);
o Zajęcia są bezpłatne;
o Zajęcia można łączyć;
o Terminy zwiedzania oraz zajęć edukacyjnych (po uprzednim uzgodnieniu):
poniedziałek-piątek 10:00-18:00;
o Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie (osoba do kontaktu: Marta Juraniec, tel. 669 856 800, 58 523 97 69);
o Obowiązują zapisy na adres m.juraniec@gdynia.pl z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, wg wzoru:
Nazwa szkoły: …
Klasa: …
Ilość uczniów: …
Nazwisko opiekuna i nr kontaktowy: …
Temat zajęć: …
Preferowane terminy (daty/godziny): …
ZAPRASZAMY SERDECZNIE !

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się