GDYŃSKI KONKURS PLASTYCZNY „GDYNIA OCZAMI JEJ NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW” - IV EDYCJA

Opublikowano wtorek, 26 marca 2019, ostatnia aktualizacja środa, 27 marca 2019 12:40:58

REGULAMIN GDYŃSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „GDYNIA OCZAMI JEJ NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW”

REGULAMIN  GDYŃSKIEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO  
„GDYNIA OCZAMI JEJ NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW”
IV EDYCJA
 
Konkurs dedykowany dzieciom najstarszych grup przedszkolnych,
uczniom klas 0 i I szkół podstawowych
 
I. Organizator
Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdyni:
Aleksandra Łukowicz, Elżbieta Miętus, Agnieszka Papiewska.
Partner konkursu – Gdynia Rodzinna
 
II. Cele konkursu
 1. Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci – uczniów gdyńskich przedszkoli oraz       szkół podstawowych.
 2. Budowanie więzi emocjonalnych z Gdynią.
 3. Ukazanie najpiękniejszych zakątków naszego miasta według jej najmłodszych mieszkańców.
 4. Wdrażanie dzieci do „zdrowej” rywalizacji.
 5. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.
III. Warunki uczestnictwa
 • Uczestnik konkursu ma za zadanie samodzielne wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „Gdynia oczami jej najmłodszych mieszkańców według określonych poniżej kryteriów.
 • Format pracy plastycznej – A4 blok techniczny!!!
 • Technika wykonania pracy jest dowolna.
 • Udział w konkursie ma charakter miejski i jest skierowany dla uczniów z klas 0-I oraz dzieci z najstarszych grup przedszkolnych mieszkających w Gdyni.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 • Jury będzie oceniać prace wyłącznie wykonane samodzielnie przez dziecko w dwóch kategoriach grupy 0 i klasy pierwsze
 • Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
 • Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. Załącznik ma być przyklejony z tyłu pracy konkursowej.
IV. Kontakt
Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Agnieszka Papiewska
e-mail: agnieszka.papiewska1@wp.pl
 
V. Termin i miejsce nadsyłania prac
Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 6 maja 2019 roku, na poniższy adres
(z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY „Gdynia oczami jej najmłodszych mieszkańców”)
Szkoła Podstawowa nr 48
ul. Jowisza 60
81-601 Gdynia
 
VIII. Ogłoszenie wyników konkursu
O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani za pośrednictwem sekretariatu swojej szkoły , do której zostaną dostarczone wyniki.
 
Uroczysta Gala Finałowa oraz wręczanie nagród odbędzie się  w PPNT w Gdyni
30.05.2019r. o godzinie 16:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników konkursów oraz ich rodziny.
Na każdego uczestnika czekać będzie upominek!
 
IX. Uwagi dodatkowe
Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

Karta zgłoszeniowa do pobrania - KONKURS

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
 

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się