XI Seminarium pt. #Młodość #Kryzys

miejsce:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
adres:
ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia
kiedy:
piątek, 8 listopada 2019
godz. 08:00 - 14:00
ceny biletów:
wstęp wolny
                                                                                                                              
 
 
 

XI Seminarium
 
8 listopada 2019, 8:00-14:30
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
 
8:00-8:30 Rejestracja uczestników seminarium
8:30-8:40 Rozpoczęcie i przywitanie uczestników XI Seminarium Budynek II–Sala Morska
8:40-9:30 Wykład 1:
dr Magdalena Rowicka, Budynek II–Sala Morska
 
9:30-10:20
Wykład 2: Dorośli i dzieci w obliczu kryzysu rozpadu rodziny- czynniki ryzyka i czynniki ochronne
dr hab. Magdalena Błażek, Budynek II–Sala Morska
10:20-10:30 Podsumowanie seminarium, zaproszenie na warsztaty
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 Warsztaty, tura I (podział według deklaracji podanej przy rejestracji)
12:30-13:00 Przerwa kawowa
13:00-14:30 Warsztaty, tura I (podział według deklaracji podanej przy rejestracji)
 
Warsztaty do wyboru:
Pomoc młodzieży z silną dysregulacją emocji (samookaleczeniami i tendencjami samobójczymi) w szkole – zastosowanie terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) mgr Magdalena Skuza-Singh
Budynek IISala Morska
 
Profilaktyczny i terapeutyczny potencjał współczesnych książek obrazkowych
dr Małgorzata Cackowska Budynek IISala Piaskowa
 
Po co nam uważność? Zastosowanie mindfulness w pracy z dziećmi i młodzieżą
dr Marta Znaniecka
Budynek  IISala Koralowa
 
Granie w gry komputerowe - nie taki diabeł straszny. Co złego ale i co dobrego kryje się w grach komputerowych?
dr Magdalena Rowicka
Budynek IISala Lazurowa
CZĘŚĆ PLENARNA
 

Wykład 1 - E-uzależnienia - czym są i czy są groźne?

Prowadząca: dr Magdalena Rowicka Miejsce: PPNT, Budynek II – Sala Morska
 
Zjawisko e-uzależnień (czyli uzależnień od nowych technologii / od urządzeń mobilnych) nasiliło się w ciągu ostatnich kilku lat i dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. Czy od internetu albo grania w gry komputerowe naprawdę można się uzależnić? Według badań prowadzonych na całym świecie zjawisko e-uzależnień może przyjmować formę zaburzenia przypominającego zależenie od substancji psychoaktywnych i wiązać się z ogromem negatywnych konsekwencji. Pozostaje pytanie: co dokładnie wiemy o e-uzależnieniach? Czym się one charakteryzują? Jakiej części społeczeństw dotyczą a dla jakiej są zagrożeniem? I bardzo ważne - jak możemy temu przeciwdziałać. Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas wykładu.
 

Wykład 2 - Dorośli i dzieci w obliczu kryzysu rozpadu rodziny- czynniki ryzyka i czynniki ochronne

Prowadząca: dr hab. Magdalena Błażek Miejsce: PPNT, Budynek II – Sala Morska
 
We wszystkich definicjach kryzys jest przedstawiany jako stan zagrożenia, w którym nieskuteczne okazują się dotychczas stosowane strategie zaradcze. Decydujące jest nie samo wydarzenie wywołujące kryzys, lecz to, jak osoba je postrzega i reaguje. Kryzys może być skutkiem: straty – ważnej osoby wskutek jej śmierci bądź zakończenia relacji; źródeł wsparcia; zaufania do innych; poczucia własnej wartości; poczucia tożsamości; zdrowia; wolności; zmiany – statusu cywilnego; tożsamości; roli rodzicielskiej; pracy; zaburzenia relacji między bliskimi osobami – wtedy konieczne jest uporządkowanie wrogości i innych emocji; konfliktów
– niemożności dokonania wyboru jednej z możliwości.
Celem wystąpienia jest analiza funkcjonowania dorosłych w okresie okołorozwodowym ze wskazaniem czynników pogłębiających problemy psychologiczne dziecka oraz chroniących przed ich doświadczaniem. Zdaniem Amato (2000), zgodnie z modelem rozwód- stres- przystosowanie, istnieje szereg czynników utrudniających przystosowanie dorosłych do rozwodu, który prowadzi zwykle do pogorszenia, przynajmniej czasowego, funkcjonowania
 
rodzicielskiego i uruchomienia strategii negatywnych w relacjach z dziećmi (Harold i Cogner, 1997; Czerederecka, 2007). Zmiany te dotyczą zarówno rodziców sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi, jak i tych, którzy spotykają się z dziećmi (Pruett, Williams, Insabella i Little, 2003). Amato (2000) wskazuje także na istnienie czynników ochronnych w postaci zasobów indywidualnych, interpersonalnych i strukturalnych, sposobu definiowania rozwodu oraz charakterystyk demograficznych.
W wystąpieniu analizie poddane zostaną czynniki ryzyka pojawiania się nieprawidłowych, a nawet krzywdzących zachowań o różnym charakterze oraz czynniki chroniące przed takimi zachowaniami pozwalające na bardziej efektywne pełnienie roli rodzicielskiej, co jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny stopnia przystosowania do zmiany życiowej wynikającej z rozwodu, a także czynnikiem pozwalającym dzieciom na względnie prawidłowy rozwój.
 
 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

Pomoc młodzieży z silną dysregulacją emocji (samookaleczeniami i tendencjami samobójczymi) w szkole – zastosowanie terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) Prowadząca: mgr Magdalena Skuza-Singh

Miejsce: PPNT, Budynek II - Sala Morska
 
Uczestnicy warsztatu zapoznają się z biospołecznym modelem dysregulacji emocjonalnej, wyjaśniającym podstawowe mechanizmy zachowań autodestrukcyjnych (samookaleczenia) oraz komunikatów i działań samobójczych. Przedstawione zostaną wytyczne jak oceniać i rozumieć zachowania autodestrukcyjne/ryzyko samobójcze u młodzieży z dysregulacją emocji, jak zaplanować i prowadzić interwencje i/lub terapię zgodnie z założeniami terapii DBT w warunkach szkolnych. Celem warsztatu jest nie tylko pomóc uczestnikom prowadzić interwencję kryzysową, lecz przede wszystkim przenieść kierunek oddziaływań na rozwijanie u młodzieży umiejętności radzenia sobie z możliwymi kryzysami, przy jednoczesnej stabilizacji i zachowaniu bezpieczeństwa młodego człowieka.
Zaprezentowane    zostaną    skuteczne    metody    terapii    dialektyczno-behawioralnej       oraz przedyskutowane możliwości ich wdrażania w placówkach uczestników warsztatu.
 

Profilaktyczny i terapeutyczny potencjał współczesnych książek obrazkowych

Prowadząca: dr Małgorzata Cackowska Miejsce: PPNT, Budynek II - Sala Piaskowa
 
Celem spotkania będzie poznanie możliwości wykorzystania współczesnej literatury tworzonej dla dzieci i młodzieży (głównie książek obrazkowych) w różnych obszarach i poziomach pracy edukacyjnej. W czasie spotkania będziemy pracować z książkami poświęconymi tzw. ‘tematom trudnym’, społecznym tematom tabu i stereotypom dotyczącym płci, by odnaleźć ich potencjał edukacyjny dla praktycznego wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 

Po co nam uważność? Zastosowanie mindfulness w pracy z dziećmi i młodzieżą

Prowadzący: dr Marta Znaniecka
Miejsce: PPNT, Budynek II - Sala Koralowa

 
Współcześnie coraz więcej dzieci i młodzieży doświadcza stresu, lęku, obniżonego nastroju. Wszechobecność technologii, narażenie na zbyt dużą ilość bodźców, presja na osiąganie, lęk przed przyszłością, trudności w relacjach rodzinnych i skomplikowane relacje rówieśnicze - to część trudności, na które dziecko napotyka w swoim codziennym życiu, a które „przynosi” ze sobą do szkoły.
Brytyjskie szkoły wprowadzają dzisiaj elementy treningu mindfulness do swoich planów lekcji, opierając się na badaniach, które pokazują, że uczenie młodych ludzi uważności może wpłynąć na wzmocnienie ich psychicznej odporności. Kluczowe znaczenie mają tutaj dwa obszary rozwijane za sprawą praktyki mindfulness, czyli zarządzanie uwagą oraz regulacja emocjonalna. Istotna jest tutaj nie tyle wiedza, ile konkretne narzędzia przekazywane młodym ludziom do samodzielnego użycia.
Mindfulness z pewnością nie jest lekarstwem na całe zło. Jest natomiast szansą na lepsze poznanie własnego umysłu i serca po to, by być dla siebie wsparciem, sojusznikiem i przyjacielem.
 
W czasie proponowanego warsztatu z elementami wykładu dowiesz się i doświadczysz:
  • Czym jest uważność i jak ją praktykować?
  • Na czym polega wprowadzanie elementów uważności w pracy z dziećmi i młodzieżą?
  • Jakie mogą być efekty treningu uważności dla dzieci i młodzieży?
 

Granie w gry komputerowe - nie taki diabeł straszny. Co złego ale i co dobrego kryje się w grach komputerowych?

Prowadząca: dr Magdalena Rowicka Miejsce: PPNT, Budynek II - Sala Koralowa
 
Podczas warsztatu zostaną omówione różnice pomiędzy problemowym graniem w gry a zdrowym / nieproblemowym graniem. Wspólnie z uczestnikami zastanowimy się co jest tak fascynujące w grach i jak wydobyć ten potencjał. Ponadto, zostaną omówione wskazówki do zdrowego / produktywnego korzystania z nowych technologii przez dzieci

Lokalizacja

lokalizacja
Zobacz lokalizację

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się

listopad

2019
pn wt śr czw pt sob nd
44 28 29 30 31 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 1