Konkurs: I live by the Sea International Youth Photo and Film Contest 2021

Opublikowano środa, 17 lutego 2021, ostatnia aktualizacja środa, 24 lutego 2021 13:17:40

Podstawowym celem międzynarodowego, dorocznego konkursu I Live by the Sea International Youth Photo and Film Contest jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży z całego świata, dotyczącej spraw morza, problemów związanych ze zmianą klimatu oraz nadmierną eksploatacją akwenów morskich przez człowieka.

Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu, celem  organizatorów jest rozpowszechnianie i dzielenie się wiedzą na temat środowiska morskiego i kwestii jego ochrony, poczynając od naszego rodzimego Bałtyku po wszystkie morza i oceany. Niezależnie od tego, jak daleko od morza żyjemy, obok plaży czy daleko w górach, wywieramy na nie wielki wpływ. I to od nas zależy, czy stworzymy pozytywny związek z morzem, czy mamy na nie wpływ negatywny.

Filozofią konkursu I live by the Sea jest stworzenie platformy wymiany informacji dla wszystkich, dla których los naszych mórz i oceanów nie jest obojętny. Organizatorzy pragną budować międzynarodową społeczność, której przedstawiciele, uznają sens realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z morzami i oceanami. Mają też nadzieję, że ten konkurs, łączy młodzież i dzieci z całego świata, którzy wzajemnie uczą się wrażliwości na sprawy środowiska morskiego, w każdym tego aspekcie, od kwestii społecznych po sprawy stricte środowiskowe. Możliwość kontaktu z osobami z innych rejonów świata jest wielką wartością, zatem umożliwiając udział w konkursie prac, z szansą na ich prezentację w ramach ważnych wydarzeń dotyczących mórz i oceanów, organizowanych w różnych miejscach świata, promowane są Ich regiony oraz Ich własne postrzeganie rzeczywistości Ich otaczającej. Chcemy aby uczestnicy konkursu dzielili z nami tę wizję, że razem przyczyniamy się do tego, aby świat był chociaż trochę lepszy, i dlatego, sam udział w tym globalnym projekcie, jest dla nas wszystkich jedyną ,,nagrodą”.

Prace konkursowe (zdjęcie, film plus opis w języku angielskim) przyjmowane są  w czterech kategoriach wiekowych:
  • 5 - 12,
  • 13 - 15,
  • 16 - 18,
  • 19 - 21.
W tym roku, organizatorzy zachęcają uczestników do wykorzystania sztuk wizualnych w celu przedstawienia historii "swojego morza".

Kategorie prac:
  • fotografia;
  • film.

Filmy mogą przyjąć każdą formę wypowiedzi artystycznej, od dokumentu, poprzez fabułę lub sztukę teatralną, po pantomimę, taniec lub piosenkę. Do oceny zgłoszonych prac pod uwagę wziętę będzie nie tylko zdjęcie lub film, ale także odpowiedni opis regionu, wyjaśnienie przedstawionego problemu itp.

Wszystkie prace zostaną zweryfikowane przez Międzynarodowe Jury Konkursu, składające się z ekspertów reprezentujących różne dziedziny sztuki i nauki.

Przesyłanie prac (1 zdjęcie lub film plus tekst): 31 marca 2021 roku
Ogłoszenie wyników konkursu: 8 czerwca 2021 roku

Wszystkie informacje znajdują się na stronie:
http://www.todaywehave.com/KONKURS.html

Wydarzenie jest także na FB:
https://www.facebook.com/todaywehave/

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się