Pierwsze w tym roku posiedzenie Społecznej Rady ds. Rodziny i Dziecka

Opublikowano wtorek, 6 kwietnia 2021, ostatnia aktualizacja wtorek, 6 kwietnia 2021 12:42:39

W Gdyni od kilku lat działa Społeczna Rada ds. Rodziny i Dziecka. Jest ona ciałem doradczym Prezydenta Miasta w zakresie opiniowania i zgłaszania spraw dotyczących lokalnej polityki rodzinnej. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z pierwszego posiedzenia nowej kadencji Rady.

Sprawozdanie z posiedzenia Społecznej Rady ds. Rodziny i Dziecka

 
Posiedzenie odbyło się w piątek 26.03.2021. Z powodu panującej pandemii zorganizowane zostało ono on-line na platformie Teams.
Rozpoczęło się o godzinie 10:00 przywitaniem przez przewodniczącą Beatę Szadziul, która następnie podziękowała wszystkim za przyjęcie członkowstwa i pogratulowała powołania. Potem sprawdzono obecność, którą prezentuje poniższa tabela:
 
+ Beata Szadziul Wydział Polityki Rodzinnej
+ Franciszek Bronk Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
+ Anna Melki Gdyńskie Centrum Zdrowia
+ Elżbieta Cupiał Młodziezowy Dom Kultury
+ Bartłomiej Przybyciel Wydział Edukacji
+ Maja Wagner Wydział Kultury
+ Natalia Gromow Biblioteka Gdynia
+ Aleksandra Markowska Laboratorium Innowacji Społecznych
+ Agnieszka Kukiełko Wydział Polityki Gospodarczej - Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
+ Joanna Wasilewska Wydział Spraw Społecznych
- Beata Sikorska Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
- Marek Radyko Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
+ Kamil Zdunek Straż Miejska
+ Magdalena Klimaszewska Gdyńskie Centrum Sportu
+ Anna Rejkowska- Olszewska OPiTU
+ Olaf Olender org. SKS Gdynia Sharks
+ Katarzyna Lamża Ogrodnik org. Fundacja Pro Bono Societa
+ Małgorzata Pilanowska org. Trójmiejskie Pielo-Gadki, wypożyczalnia pieluch DiaperRental
+ Agata Kozierańska-Burda org. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni
 
 
Następnie, ponieważ było to  pierwsze posiedzenie Rady w nowej kadencji, każdy
z członków zaprezentował się i pokrótce przedstawił gdzie pracuje i czym się zajmuje. Większość uczestników poruszyła przy okazji także problem pandemii oraz jej wpływu na działanie instytucji miejskich.
Wówczas Przewodnicząca, Beata Szadziul, zaprezentowała dokument „Plan Działań Miasta Przyjaznego Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie, Gdynia 2020-2022", przedstawiła jego cele oraz główne priorytety, a także poinformowała o konieczności monitorowania realizowanych zadań w celu przygotowania raportu dla UNICEF.
W związku z powyższym została wcześniej przygotowana ankieta internetowa, która zostanie rozesłana do gdyńskich firm i instytucji, które działają w obszarze rodziny i dziecka, o czym opowiedziała Przewodnicząca.
Na zakończenie odbyła się dyskusja, w której poruszono następujące tematy z inicjatywy:
  • p. Szadziul: podpisanie przez Prezydenta w dniu 23.03.2021 zarządzenia nr 3460/21/VIII/U o Placach Zabaw;
  • p. Szadziul: szkolenie o prawach dziecka dla chętnych pracowników, które realizowane będzie przez UNICEF i na które zachęca, by się zgłaszać drogą e-mailową do Wydziału Polityki Rodzinnej;
  • p. Gromow: możliwość korzystania przez partnerów z przestrzeni w bibliotekach miejskich w większości dzielnic, do czego gorąco zaprasza;
  • p. Szadziul: systematyczność posiedzeń Rady z częstotliwością 1 raz w miesiącu;
  • p. Rejkowskiej-Olszewskiej: propozycja, by data szkolenia, o którym była mowa na posiedzeniu, została ustalona wspólnie.

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się