Sprawozdanie z posiedzenia Społecznej Rady ds. Rodziny i Dziecka

Opublikowano środa, 7 lipca 2021, ostatnia aktualizacja środa, 7 lipca 2021 15:21:36

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z drugiego posiedzenia Rady.

Sprawozdanie z posiedzenia Społecznej Rady ds. Rodziny i Dziecka
 
Posiedzenie odbyło się w piątek 07.05.2021. Z powodu panującej pandemii zorganizowane zostało ono on-line na platformie Teams.
Rozpoczęło się o godzinie 11:00 przywitaniem przez przewodniczącą Beatę Szadziul, która następnie sprawdziła obecność, zaprezentowaną w poniższej tabeli:
 
+ Beata Szadziul  Wydział Polityki Rodzinnej
+ Franciszek Bronk Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Anna Melki Gdyńskie Centrum Zdrowia
+ Elżbieta Cupiał Młodziezowy Dom Kultury
- Bartłomiej Przybyciel Wydział Edukacji
- Maja Wagner Wydział Kultury
+ Natalia Gromow Biblioteka Gdynia
+ Aleksandra Markowska Laboratorium Innowacji Społecznych
+ Karolina Szymaszek (zast. za: Agnieszka Kukiełko) Wydział Polityki Gospodarczej - Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
+ Joanna Wasilewska Wydział Spraw Społecznych
+ Beata Sikorska Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
+ Marek Radyko Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
+ Kamil Zdunek Straż Miejska
+ Magdalena Klimaszewska Gdyńskie Centrum Sportu
+ Anna Rejkowska- Olszewska OPiTU
- Olaf Olender org. SKS Gdynia Sharks
- Katarzyna Lamża Ogrodnik org. Fundacja Pro Bono Societa
+ Małgorzata Pilanowska org. Trójmiejskie Pielo-Gadki, wypożyczalnia pieluch DiaperRental
+ Agata Kozierańska-Burda org. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni

Przewodnicząca zadała pytanie o to, jak aktualnie wygląda organizacja pracy w instytucjach członków Rady. Głos zabrali:
- p. Franciszek Bronk: w związku z charakterem pracy w MOPS w czasie pandemii niewiele można było wprowadzić zmian, jednakże aktualnie już przywrócona jest dotychczasowa organizacja pracy, zwłaszcza że w wyniku szczepień na Sars-Cov2 zachorowalność pracowników bardzo spadła, przy czym p. Bronk zaznaczył, że w MOPS jest bardzo wysoka zaszczepialność;
- p. Natalia Gromow: w bibliotekach już tylko jednostkowe zespoły działają na zmianę, w większości placówek wróciła dotychczasowa organizacja pracy;
- p. Anna Rejkowska- Olszewska: OPiTU pracuje całkowicie stacjonarnie, co więcej zostaną lada dzień uruchomione nowe projekty, w tym dla grup młodzieżowych jeszcze w maju;
- p. Karolina Szymaszek: praca odbywa się głownie wciąż w formie zdalnej;
- p. Elżbieta Cupiał: MDK pracuje normalnie;
- p. Kamil Zdunek: Zespół Profilaktyki aktualnie zabezpiecza punkt szczepień, jednak wpływa coraz więcej zapytań, głównie od przedszkoli, o spotkania ze Strażnikami, więc gdy tylko pozwoli na to sytuacja, ruszą znów spotkania edukacyjne z dziećmi.
 
Kolejnym tematem poruszonym przez p. Beatę Szadziul była kwestia partycypacji dzieci i młodzieży. Zadała następujące pytania: czy w instytucjach członków Rady taka partycypacja ma miejsce? Czy jest na nią możliwość i przestrzeń? Czy instytucje chciałyby takiej partycypacji? Czy w planie jest wprowadzenie partycypacji? Jak i gdzie młodzi ludzie mogą wpływać na decyzje miasta? Przewodnicząca jako przykład podała inicjatywę „Wiatr od morza”, którą założyła grupa młodych ludzi chcących działać w obszarze miasta.
 
Najpierw wypowiedziała się p. Agata Kozierańska-Burda o działaniach Pomorskiej Fundacji Filmowej i przedstawiła informacje dotyczące poniższych projektów:
  • Młodzieżowa Rada Kina, która ma międzynarodowy charakter;
  • program „Praktykuj w kulturze” skierowany do studentów i umożliwiający zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego;
  • „Filmowe myśli. Kino lekcje” - nowy cykl lekcji dla młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz webinariów dla nauczycieli;
  • Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy, który odbędzie się już po raz 14.  Jest to konkurs filmowy skierowany do młodzieży szkół średnich.
 
Następnie p. Aleksandra Markowska opowiedziała o:
  • Wymiennikowi, która już na etapie planowania i wykonywania angażowała dzieci i młodzież i w całości jest skierowana do nich, partycypują oni także aktualnie w projektowaniu przestrzeni i wydarzeń;
  • przeprowadzonym w grudniu wraz z UrbanLab badaniu na temat dobrostanu młodzieży w pandemii, wyniki tego badania pomogą gdyńskim instytucjom wypracować dopasowane modele wsparcia młodych gdynian i gdynianek;
  • pomyśle przeprowadzenia wraz ZPS kampanii, która ma uwrażliwiać na problemy, jakie dotknęły młodzież w pandemii;
  • Informatorze miejskim, który powstał przy współpracy z imigrantami i jest skierowany dla nowych mieszkańców pochodzących zarówno z kraju, jak i zza granicy;
  • Inkubatorze – innowacyjnych pomysłach związanych z wykluczeniem społecznym, a także związanym z pandemią.
Pani przewodnicząca zaproponowała, aby p. Markowska przygotowała na następne spotkanie prezentację o innowacjach, do czego p. Markowska się przychyliła.
 
Kolejną osobą, która się wypowiedziała była p. Natalia Gromow. Przybliżyła temat partycypacji Bibliotek z dziećmi i młodzieżą i opowiedziała o poniższych projektach:
  • Biblioteka z pasją i o prężnie działającej grupie młodzieży, której udostępniono oddzielną platformę (discord) do komunikacji;
  • „Biblioteka dla każdego”, którego celem jest współpraca polskich i norweskich bibliotek na rzecz zwiększenia dostępności do kultury, także dla migrantów i mniejszości narodowych.
P. Gromow, w odpowiedzi na zadane przez p. Szadziul pytanie, poinformowała, że jest także możliwość zrobienia zamówienia na zapotrzebowanie, aby została zakupiona proponowana pozycja.
 
Następnie p. Katarzyna Szymaszek przedstawiła projekt Junior Biznes, który był realizowany przed pandemią. Skierowany jest on do uczniów gdyńskich szkół oraz ich nauczycieli, a zwycięzcy tego konkursu dostają nagrodę pieniężną na realizację przedstawionej inicjatywy przedsiębiorczej.
P. Szadziul zainteresowała się dostępnością informacji o tym projekcie i czy jest dedykowana mu strona www, z informacjami np. o dotychczas zrealizowanych pomysłach, co byłoby dobrą przestrzenią dla młodzieży do inspiracji. P. Szymaszek przyznała, że strona wymaga jeszcze pracy i że zostanie ona ulepszona. Dodatkowo poinformowała, że w ramach projektu prowadzone są szkolenia dla młodzieży
z umiejętności mówienia przed publicznością i zgłasza się na nie dużo chętnych.
P. Przewodnicząca zasugerowała, aby na stronie, o której była wcześniej mowa, zostały udostępnione wnioski z projektami, gdyż są one pisane językiem młodzieżowym, więc również będą świetną inspiracją i zachętą dla osób zainteresowanych następnymi edycjami.
 
Wówczas głos zabrała p. Anna Rejkowska- Olszewska i przedstawiła ofertę OPiTU pt. „poradzimy”. Skierowana jest ona do dzieci w wieku od 6 do 12 lat i ich rodziców i dotyczy higieny oraz detoksu cyfrowego. W projekcie tym, pod okiem specjalisty, dzieci współuczestniczą z rodzicami w procesie decyzyjnym. W planie OPiTU jest zaangażowanie dzieci do ankiety ewaluacyjnej, zaprojektowanie zakładki dla młodych odbiorców i sprawdzenie, jak profilaktyka powinna wyglądać z punktu widzenia dziecka, co ma na celu zwiększenie podmiotowości dzieci.
 
Kolejno wypowiedział się p. Franciszek Bronk przedstawiając następujące tematy:
  • projekt ZPS „coucb” – to platforma skierowana do dzieci i młodzieży, do chatów on-line, których odbywa się nawet 400 miesięcznie;
  • w placówkach SPOT partycypacja polega na tym, że każdy mieszkaniec, w tym właśnie dziecko, może zabrać głos i omówić sprawę na forum społeczności;
  • działają dwie grupy dla młodzieży doświadczającej kryzysów psychicznych: Master Class (dla młodzieży, która z powodu trudności zdrowotnych uczy się w domu) oraz Open Space (dla korzystających z pomocy lekarza psychiatry i innych specjalistów, organizowane są m.in. zajęcia tematyczne: artystyczne, teatralne, warsztaty z plastycznye oraz spotkania indywidualne);
  • przyznawane są stypendia szkolne z planem pomocy, by nadrobić deficyty i umożliwić dzieciom uczestnictwo w różnych aktywnościach;
W tym miejscu p. Szadziul zapytała, czy o takie stypendium może ubiegać się uczeń, czy sam może się zgłosić, zapytać lub wnioskować. P. Bronk odpowiedział, że aktualnie wnioskować lub zgłosić dziecko może personel szkoły lub pracownik MOPSu. Sprawdzany jest każdy sygnał, a plan pomocy jest tworzony wtedy dla całej rodziny. Należałoby się zastanowić, czy nie było by korzystne uruchomienie kanału informacyjnego dla dzieci. Nastepnie p. Bronk opowiedział o programie rozwojowym „Patron” gdańskiej Fundacji Metapomoc, w ramach którego młodym ludziom mentorzy oferują wsparcie szkoleniowe, mentorskie i coaching.
 
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu w tym temacie, p. Przewodnicząca podziękowała za wszystkie wypowiedzi, a następnie omówiła inicjatywę ułatwiającą kontakt dzieci i młodzieży z instytucjami, zachęcając, aby w instytucjach wskazać jedną osobę dedykowaną do kontaktu z dziećmi i młodzieżą, a kontakt do niej odpowiednio oznaczyć na stronach www.
 
W dalszej kolejności p. Szadziul zapytała, czy są lub będą w najbliższym czasie prowadzone projekty skierowane do młodych ludzi, które wymagają wsparcia, promowania lub innego działania.
 
W odpowiedzi p. Agata Kozierańska-Burda opowiedziała o projekcie „Lato na patio” oraz zapowiedziała, że zwróci się o pomoc w promowaniu wydarzeń. Następnie zaprosiła wszystkich do współuczestnictwa w wydarzeniu „Cuda wianki” i poprosiła o nagłośnienie wspominanych wcześniej „Albatrosów” oraz projektu skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli pt. „Filmowe myśli. Kino lekcje”.
 
Następnie p. Bronk przedstawił projekt „Kręgi na wodzie”, który odbywa się już 3 raz i jest skierowany do młodzieży, której dotknął kryzys samobójczy. Zaznaczył też, że należałoby mocniej promować ten temat i zapowiedział, że planowana jest konferencja on-line poruszająca powyższy problem. P. Szadziul dodała, że spotkania grup wsparcia projektu „Kręgi na wodzie” odbywają się w Centrum Aktywności Rodziny z częstotliwością dwa na miesiąc, w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca. Jedno spotkanie jest dla osób, które doświadczyły w swoim otoczeniu śmierci samobójczej, drugie skierowane jest do osób po próbach samobójczych i tych, którzy zetknęli się z tym problemem wśród swoich bliskich. P. Przewodnicząca zapytała członków Rady, czy potrzebują pełniejszych informacji o dostępnej formie wsparcia i czy mają wiedzę, gdzie szukać takich informacji.
 
P. Cupiał odpowiedziała, że MDK na bieżąco aktualizuje takie informacje i rozsyła je do rodziców. Następnie p. Kozierańska-Burda zasygnalizowała chęć otrzymywania takich informacji, a p. Sikorska zasugerowała, że warto takie informacje umieszczać w Ratuszu oraz na stronie www jako „pakiet kryzysowy” z informacją dla młodzieży i rodziców, którzy szukają dróg dojścia do pomocy. Zebranie informacji o wszystkich inicjatywach oraz przydatnych kontaktów jest bardzo dobrym pomysłem.
 
P. Kozierańska-Burda wyszła z propozycją kampanii społecznej, w ramach której przed seansami mogłyby być wyświetlane niektóre informacje na ekranach kinowych. Podchwytując ten temat, p. Szadziul zasugerowała, że to świetna propozycja do promowania czatów projektu „coucb”, a p. Bronk odpowiedział, że jest to temat do przemyślenia, zwłaszcza że gdyńskich chatów nie było aż tak dużo, więcej było spoza Gdyni.
 
Na zakończenie p. Przewodnicząca zadeklarowała, że zbierze informacje o dostępnej ofercie pomocy i wsparcia oraz prześle wszystkim członkom. Zapytała o wolne wnioski, ale nie było ich, więc podziękowała wszystkim za uczestnictwo i rozmowę, wyraziła zadowolenie, że jest prowadzonych w Gdyni tyle inicjatyw oraz zaprosiła do kontaktu w razie pytań lub problemów.

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się