Wystartuj do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni

Opublikowano środa, 8 września 2021, ostatnia aktualizacja środa, 8 września 2021 14:58:37

Kandydatki i kandydaci poszukiwani do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. Wybory odbędą się 29 września.

Młodzieżowa Rada Miasta to grupa młodych ludzi, wybranych przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych w szkołach.

Zapraszam uczennice i uczniów do zaangażowania się w pracę Młodzieżowej Rady Miasta. Każdy może stratować. Wybory odbywają się w gdyńskich szkołach ponadpodstawowych. Są organizowane przez samorząd, pod opieką dyrekcji. Swoją chęć kandydowania trzeba zgłosić szkolnej Komisji Wyborczej i jak najszybciej rozpocząć na terenie szkoły kampanię wyborczą – zachęca Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska.
Zdaniem opiekunki Młodzieżowej Rady Marty Otrębskiej działalność w Radzie to okazja do zdobycia doświadczenia, związanego z aktywnością na rzecz miasta i mieszkańców, a także poznania samorządu, zobaczenia jak działa gmina, rozpoznania potrzeb swoich rówieśników. „To też możliwość poznania kreatywnych, aktywnych osób, z którymi można współpracować i działać na wielu polach, w zależności od własnych zainteresowań” – dodaje.
 
Radną, radnym może zostać:
  • każda uczennica i uczeń gdyńskiej szkoły ponadpodstawowej w wieku od 15 do 21 lat,
  • nie karana/y oraz nie zawieszona/y w prawach uczniach.
Swoje funkcje sprawują społecznie, a kadencja trwa 2 lata.

Kandydatki i kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać do szkolnej Komisji Wyborczej uczennice i uczniowie, ale można też zgłosić się samej, samemu. Termin składania kandydatur - 20 września br. 

Formularz zgłoszenie znajduje się na www.gdynia.pl/mrm. 

Niepełnoletni kandydaci do zgłoszenia muszą dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Terminarz wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni na 2021 rok

 
Organizator: Dyrektorzy Szkół oraz Samorządy Uczniowskie

Powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej (SKW) do 9 września 
Zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta do 20 września 
Kampania wyborcza w szkołach: 20 - 28 września 
Wywieszenie przez SKW na tablicy informacyjnej listy kandydatów 22 września 
Wybory do MRM 29 września 
Ogłoszenie wyników wyborów 30 września 
Przekazanie protokołów powyborczych do Biura Rady Miasta do 4 października

Zobacz także:

Zasady wyborów
 Jeśli macie dobry kontakt z uczennicami i uczniami w swoich szkołach i chcecie ich reprezentować, jesteście nastawione, nastawieni na szukanie nowych rozwiązań i realizację pozytywnych celów, macie odwagę, by wyrażać własne zdanie i macie dodatkowy czas, który chcecie poświęcić na pracę na rzecz rówieśników i budowania lepszej przyszłości dla młodzieży w najbliższym otoczeniu to Młodzieżowa Rada Miasta jest miejscem dla Was! Do kandydowania zachęcam szczególnie dziewczyny, gdyż ich jest w Radzie zawsze za mało! – namawia opiekunka Młodzieżowej Rady Magdalena Dębna.
Wybory odbędą się 29 września. W każdej szkole ponadpodstawowej w Gdyni wybrany zostanie jedna radna lub rady. Na pierwszej sesji radni wybiorą ze swojego grona Prezydium Rady, czyli Przewodniczącą/ego, Wiceprzewodniczące/ych oraz Sekretarz/a.

Plakat informujący o wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta, skierowany do uczniów w wieku 15  - 21 lat. Zgłaszanie kandydatów do 20 września. Wybory 29 września

 

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się