Медична допомога пацієнтам з України / Pomoc medyczna dla Pacjentów z Ukrainy

Opublikowano wtorek, 8 marca 2022, ostatnia aktualizacja wtorek, 8 marca 2022 14:19:49

У зв’язку з бойовими діями в Україні LUX MED Group пропонує безкоштовну медичну допомогу громадянам України та громадянам інших національностей, які прибули з України після початку бойових дій. W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, Grupa LUX MED oferuje bezpłatną pomoc medyczną dla obywateli Ukrainy oraz osób innych narodowości, które przybyły z Ukrainy po rozpoczęciu działań wojennych.

Підтвердженням є довідка, видана Прикордонною охороною Республіки Польща, або відбиток штампа Прикордонної служби Республіки Польща в проїзному документі, що підтверджує законне перебування на території Республіки Польща після перетину кордон з 24 лютого 2022 року.

Potwierdzeniem jest zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, świadczący o legalnym pobycie na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022r.

ВАЖЛИВО – Допомога не поширюється на пацієнтів, які вже перебувають під доглядом у рамках пакету, придбаного в медичній компанії.

WAŻNE - Pomoc nie dotyczy Pacjentów, którzy są już objęci opieką w ramach wykupionego pakietu w firmie medycznej. 

До обсягу допомоги входять послуги, що виникли внаслідок невідкладної медичної потреби або необхідного продовження тривалого лікування:

Амбулаторні послуги
Консультація психолога та психіатра та на підставі направлення, виданого чи підтвердженого лікарем LUX MED
Лабораторні та діагностичні дослідження
Лікування в стаціонарі


W zakres pomocy wchodzą usługi wynikające z pilnej potrzeby medycznej lub niezbędnej kontynuacji leczenia przewlekłego:

Usługi ambulatoryjne
Konsultacje psychologa  i psychiatry oraz na podstawie skierowania wystawionego lub zweryfikowanego przez lekarza LUX MED
Badania laboratoryjne i diagnostyczne 
Leczenie szpitalne 


Послуги надаються в загальнодоступних амбулаторіях, у вибраних амбулаторіях компанії та в лікарнях групи LUX MED.

Usługi są realizowane w ogólnodostępnych  placówkach ambulatoryjnych, w wybranych przychodniach przyzakładowych oraz szpitalach Grupy LUX MED.Для пацієнтів з України ми запустили гарячу лінію українською, англійською та польською мовами, за допомогою якої можна записатися на прийом вищезазначених послуг. Гаряча лінія працює 7 днів на тиждень за номером (+48) 22 45 87 007 з 7:00 до 19:00. Питання щодо обсягу допомоги, яку надає LUX MED Group, можна надсилати на адресу: ua.kontakt@luxmed.pl

Dla Pacjentów z Ukrainy uruchomiliśmy  infolinię w języku ukraińskim, angielskim oraz polskim, poprzez którą można umówić się na wyżej wymienne usługi. Infolinia dostępna jest 7 dni w tygodniu, pod numerem (+48) 22 45 87 007,  w godzinach  7:00 - 19:00. Pytania dotyczące zakresu pomocy udzielanej przez Grupę LUX MED można przesyłać na: ua.kontakt@luxmed.pl 


https://www.luxmed.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/pakiet-pomoc-dla-ukrainy

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się