Wyniki konkursu Matematyczne wyzwania w podróżach klasowych

Opublikowano poniedziałek, 20 czerwca 2022, ostatnia aktualizacja poniedziałek, 20 czerwca 2022 12:58:31

Konkurs „Matematyczne wyzwania w podróżach klasowych” Centrum Nauki Experyment ogłosiło w styczniu tego roku we współpracy z Fundacją mBanku. Przez dwa miesiące – od marca do maja, wychowawcy i uczniowie z klas I-III szkół podstawowych z woj. pomorskiego realizowali zadania konkursowe. Przeprowadzili lekcje matematyki w oparciu o scenariusze zajęć opracowane przez Centrum Nauki Experyment oraz wykorzystując zdobytą wiedzę organizowali szkolną wycieczkę. Na podstawie nadesłanych przez 38 szkół sprawozdań z realizacji obu etapów konkursu jury, oceniając m.in. zgodność działań z tematem konkursu, wartość merytoryczną oraz kreatywność, wybrało zwycięzców.

Zdobywcy trzech, równorzędnych nagród głównych:
- klasa 3b ze Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Starym Polu, wychowawca: Katarzyna Wiedeńska
- klasa 1b ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni, wychowawca: Beata Hnatyszyn
- klasa 2b  z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Gdyni, wychowawca: Maria Węglarska

Wyróżnienie w konkursie otrzymała również:
- klasa 3g ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu, wychowawca: Dominika Marantowicz
- klasa 2b ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni, wychowawca: Iwona Klimowicz  

Laureaci konkursu, poza dyplomami dla klas i zaświadczeniami dla nauczycieli, otrzymali książki oraz roboty edukacyjne.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu za podjęcie matematycznego wyzwania!

Od nauczycieli, którzy razem ze swoimi klasami wzięli udział w projekcie, otrzymaliśmy mnóstwo pozytywnych opinii –  czujemy, że kolejna edycja konkursu (ogłosimy ją w nowym roku szkolnym!) będzie cieszyła się równie dużym zainteresowaniem. 
Zarówno mi, jak i uczniom podobały się ćwiczenia. Rewelacyjna była Wieża Eiffla do sklejania i zadania z nagrodami. Podobała mi się, między innymi, forma zajęć. Scenariusze  były bardzo czytelne, prowadziły przez zagadnienia zostawiając przestrzeń dla naszych własnych pomysłów. Dzięki temu mieliśmy jeszcze większą radość z poczucia sprawstwa. Nowością dla dzieci była zamiana walut. Projekt bardzo wpasował się  w specyfikę naszej klasy i dostarczył wiele radości uczniom ich rodzicom i wychowawcom. Dziękujemy bardzo za docenienie naszej pracy. Czujemy się zaszczyceni i zmotywowani do realizacji kolejnych projektów.
Beata Hnatyszyn, Szkoła Podstawowa nr 28 w Gdyni.

Uczniowie z dużym zainteresowaniem podejmowali zadania zaproponowane w kartach pracy. Praca metodami aktywnymi, kiedy można wyjść z ławki, poszukiwać, porównywać, mierzyć i ważyć są dla moich uczniów ulubionymi ćwiczeniami. Z niesamowitą ochotą zajęli się projektowaniem wycieczki do Warszawy. To zadanie dzieci wiele nauczyło. Kiedy rozmawialiśmy o wycieczce do Szymbarku, którą odbyliśmy 30 maja, wiedzieli, dlaczego kosztuje 120 zł., co wchodzi w tę cenę. Potrafili wymienić części składowe kosztorysu. Udział w projekcie udowodnił, że wspaniale ze sobą się dogadują w pracy zespołowej. Potrafili wybrać najciekawszą, a niekiedy najtańszą ofertę. Przeliczali, porównywali ceny wyżywienia, biletów przejazdu i zwiedzanych miejsc, odległości od Dworca Centralnego do hostelu i zwiedzanych miejsc. Wykorzystywali kalkulatory, zasoby Internetu oraz aplikację Google Maps. Analizowali rozkład jazdy pociągów. Cieszę się, że proponując wyżywienie nie zapomnieli o swoich kolegach, którzy są uczuleni na niektóre pokarmy. Projekt był wspaniałym wyzwaniem. Podczas kilku zajęć dzieci poszerzyły swoją wiedzę matematyczną, geograficzną i podróżniczą. Utwierdziły mnie, że są wspaniałym zespołem klasowym. Myślę, że realizacja tego projektu przyczyniła się do tego, że dzieci będą z większą uwagą planowały swoje wydatki. Bardzo dziękuję za możliwość udziału w projekcie. Serdecznie pozdrawiam organizatorów i osoby koordynujące. Katarzyna Wiedeńska, Szkoła Podstawowa w Starym Polu.   

Dzieciom bardzo podobały się zajęcia i przyznam, że poświęciłam na ich realizację więcej czasu niż planowałam, a to dlatego, że dzieci bardzo zaangażowały się w zabawy, działania plastyczno-techniczne i chętnie wykonywały  często niełatwe dla nich obliczenia, zadania. Realizując projekt moi uczniowie mieli okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu i to było bardzo cenne. Przekonali się, że matematyka jest ważna i przydaje się w codziennym życiu. Zdobyli nowe wiadomości i umiejętności, takie jak: przeliczanie złotówek na inne waluty, obliczanie odległości pomiędzy miastami z wykorzystaniem mapy, obliczanie całkowitego kosztu podróży,  umiejętność spakowania się na wyjazd, wyszukiwanie w Internecie wiadomości na zadany temat oraz doskonaliły umiejętność pracy w grupie. Pracując w grupach wykazały się dużą pomysłowością i kreatywnością. Wycieczka, którą wymyśliły, bardzo mi się podoba. Znajdzie się w moim planie wychowawczym na przyszły rok i na pewno zostanie zrealizowana. Maria Węglerska, Zespół Szkolno-przedszkolny nr 3 w Gdyni.

Moim zdaniem najbardziej wartościowym  w projekcie było to, że integrował klasę, uczył współpracy, pozwalał rozwijać kompetencje kluczowe. Najatrakcyjniejszymi zadaniami dla uczniów były te praktyczne -posługiwanie się wagą,  dokonywanie pomiarów, ale  także planowanie wycieczki, np. szukanie informacji o atrakcjach, noclegach, wyszukiwanie połączeń PKP.  Wyliczenia kosztów  uzmysłowiły uczniom, jak duże kwoty należy przeznaczyć na organizację wycieczki dla grupy jaką jest klasa, co również było cenną lekcją bardzo mocno wpisaną w otaczającą rzeczywistość. Dominika Marantowicz, Szkoła Podstawowa w Pogórzu.

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się