Edukacja domowa w Gdyni

Opublikowano poniedziałek, 10 czerwca 2019, ostatnia aktualizacja poniedziałek, 10 czerwca 2019 09:31:03

W Polsce obowiązuje obowiązek szkolny, który obejmuje dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Niektórzy rodzice decydują się, z różnych powodów, na edukację w miejscu zamieszkania czyli edukację domową. Wtedy rolę nauczyciela pełnią rodzice, opiekunowie prawni lub inne osoby wskazane przez rodziców czy opiekunów. Zgłoszenia ucznia do edukacji domowej można dokonać w dowolnym momencie roku szkolnego.

-  Ważne jest by system edukacji był dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego z najmłodszych mieszkańców naszego miasta, a w pewnych sytuacjach edukacja domowa znakomicie się sprawdza. Także w tym obszarze mamy zatem przygotowaną ofertę - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Rodzice chcący zgłosić swoje dzieci mogą to zrobić w czterech gdyńskich szkołach, które od lat prowadzą uczniów w ramach edukacji domowej. Dyrektorzy poniższych szkół posiadają pełną wiedzę na temat zasad realizowania edukacji domowej a także oferują wsparcie przy procesie rekrutacji.  

Są to:

Szkoły podstawowe:

 1. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Orłowska 27/33, 81-522 Gdynia, tel.: 58 624 84 62, e-mail: sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl
 2. Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192, 81-006 Gdynia, tel.: 58 623 06 33, e-mail: sekretariat@sp10.edu.gdynia.pl
 3. Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Grabowo 12, 81-265 Gdynia, tel.: 58 620 89 78, e-mail: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl
 4. Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Zielona 53, 81-197 Gdynia, tel.: 58 665 84 62, e-mail: sekretariat@sp28.edu.gdynia.pl

Szkoła ponadpodstawowe:

 1. XVII Liceum Ogólnokształcące, ul. 10 lutego 26, 81-364 Gdynia, tel.: 58 620 33 16, e-mail: sekretariat@XVIIlo.edu.gdynia.pl

Edukacja domowa obejmuje trzy etapy nauczania:

 • I etap — 0, I, II i III klasa szkoły podstawowej,
 • II etap — IV, V, VI, VII i VIII klasa szkoły podstawowej,
 • III etap — szkoła ponadgimnazjalna.

Jak dokonać zgłoszenia:

1.     Składamy wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie opinii. Stwierdza się w niej czy dziecko może korzystać z takiej formy edukacji.

 Może to być poradnia:

 • Publiczna:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1, ul. L. Staffa 10, Gdynia

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2, ul. Opata Hackiego 13

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3, UL. Płk. Dąbka 207

 • Niepubliczna

jeśli jest w wykazie niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Taki wykaz znajdziesz w urzędzie miasta, w urzędzie gminy albo w kuratorium oświaty – https://pomorskie.poradnie.edubaza.pl/

 1. Do Dyrektora szkoły przedszkola, szkoły podstawowej albo szkoły ponadgimnazjalnej składamy:
 • Opinię z poradni.
 • Wniosek kierowany do Dyrektora szkoły o wydanie zgody na edukację domową.
 • Oświadczenie, że jako rodzic, opiekun zapewnią państwo dziecku warunki, które umożliwią mu realizację podstawy programowej na tym etapie kształcenia.
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia – tylko uczniowie z woj. Pomorskiego.
 • Zobowiązanie, że uczeń będzie przystępował do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Edukacja Domowa – ważne informacje:

 • W edukacji domowej to rodzice lub opiekunowie pełnią rolę nauczycieli.
 • Wniosek składamy w dowolnym momencie roku szkolnego.
 • Do wniosku niezbędne jest załączenie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej.
 • Weryfikacja roczna ucznia jest dokonywana na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, których zakres ustala dyrektor, który wydał zezwolenie na edukację domową.
 • Po zdanych egzaminach uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia danej klasy. Na świadectwie nie ma oceny z zachowania.
 • W każdym momencie Rodzic może złożyć wniosek o cofnięcie zgody na edukację domową do dyrektora, który wydał zezwolenie.
 • Decyzję o cofnięciu zgody może również wydać Dyrektor szkoły, jeśli uczeń nie przystąpi do rocznych egzaminów kwalifikacyjnych i nie usprawiedliwi swojej nieobecności lub nie zda egzaminów kwalifikacyjnych.
 • Uczeń, który uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole. Zapytaj dyrektora, który wydał zezwolenie, jakie dodatkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w jego szkole.

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się