Regulamin

Regulamin dodawania informacji na stronę www.gdyniarodzinna.pl

§ 1
1. Podstawowym warunkiem opublikowania informacji jest jej związek z tematyką rodzinną.
2. Publikować  wolno informacje o wydarzeniach, których organizatorem są organizacje pozarządowe lub podmioty prywatne zarejestrowane na portalu www.gdyniarodzinna.pl z dostępnymi pełnymi danymi kontaktowymi.
3. Publikacja wymaga akceptacji administratora strony.
 
§ 2
Informacje publikowane są bezpłatnie.


§ 3
Informacja wyświetla się w portalu bezterminowo, chyba że ogłoszeniodawca określił datę końca publikacji – wówczas informacja zostaje usunięta po tej dacie. 


§ 4
1.Zakazane jest publikowanie:
 • informacji nawołujących do nienawiści (rasistowskich, faszyzujących, seksistowskich itp.)
 • informacji ściśle politycznych, służących propagowaniu danej opcji politycznej
 • informacji ściśle komercyjnych
 • informacji łamiących ustawę o danych osobowych
 • informacji skopiowanych ze stron gazet, portali itp., jeśli nadawca nie ma do nich praw autorskich (wyjątkiem są informacje publiczne)
 • informacji naruszających dobra osobiste, obraźliwych i wulgarnych
 • próśb o wsparcie finansowe.
 • wpisów o treści obraźliwej
 • wpisów niezgodnych z prawem polskim,
 • wpisów o podtekście erotycznym lub uwłaczające godności osób trzecich
Wpisy takie będą usuwane natychmiastowo po wykryciu, a w przypadku, gdyby w ocenie administratora wypełniały one znamiona przestępstwa, do stosowanych organów kierowane będą zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
2. Niedopuszczalne jest również publikowanie:
 • informacji niepełnych, tj. anonimowych lub na przykład niezawierających daty opisywanego szkolenia
 • informacji nieaktualnych.
§ 5
Informacja może zostać nieopublikowana  bez podania przyczyny, na podstawie decyzji administratora strony. Administrator nie ma obowiązku powiadamiać twórcy informacji o podjęciu takiej decyzji.

§ 6
Nadesłane  informacje zostaną nie tylko opublikowane w portalu, ale również rozesłane e-mailem do prenumeratorów newslettera.
Newsletter wysyłany jest dwukrotnie w tygodniu – we wtorki i w piątki.

§ 7
Informacje  są moderowane i redagowane. Redakcja dokłada starań, aby wiadomość ukazała się jak najszybciej, ale w ramach godzin pracy redakcji (poniedziałek - piątek, godz. 8.00 – 15:30). Czas oczekiwania na publikację nie przekracza trzech dni roboczych.

§ 8
Redakcja portalu www.gdyniarodznna.pl zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania nadesłanych tekstów. Dobrowolne przysłanie tekstu do publikacji oznacza przeniesienie praw autorskich na redakcję portalu, co oznacza, że ma ona prawo do publikowania tekstu na stronach portalu  www.gdyniarodznna.pl. Redakcja zakłada ponadto, że osoba przysyłająca tekst do publikacji zgadza się na wykorzystania go na innych nośnikach.
Osobiste prawa autorskie pozostają oczywiście przy autorze (autorce) tekstu.