Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości

adres:
ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
tel:
58 662 42 32
e-mail:
inkubator@fungo.com.pl
www:
http://www.inkubator-gdynia.pl
Na mocy uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. Fundacja Gospodarcza uzyskała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia, jakim jest Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w ramach działania 1.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych. Projekt ten jest wspomagany udziałem finansowym Gminy Miasta Gdynia oraz wkładem własnym Fundacji Gospodarczej.

Okres realizacji: od 2 listopada 2012r. do 30 czerwca 2015r.

Celem projektu „Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości” (GIP) jest wspieranie rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które – z racji liczebności – odgrywają znaczącą rolę w gospodarce regionu. Konieczność podejmowania działań, mających na celu wspieranie nowozakładanych przedsiębiorstw nie tylko na etapie startu, ale także w pierwszych latach ich funkcjonowania, jest najbardziej efektywnym narzędziem aktywizacji zawodowej oraz rozwoju rynku pracy.

Realizacja projektu odbędzie się poprzez budowę Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zlokalizowanego na działce, stanowiącej własność Fundacji Gospodarczej.

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości to obiekt posiadający funkcje biurowe wraz zapleczem socjalnym, częścią konferencyjno-szkoleniową oraz tak modyfikowalną częścią gastronomiczną, aby mogła służyć również dla zamkniętych spotkań biznesowych różnych grup jednocześnie. W obiekcie utworzony zostanie ośrodek wspierania innowacji. Zadaniem ośrodka będzie działalność na rzecz transferu wiedzy i technologii pomiędzy światem nauki i biznesu, a odbywać się to będzie poprzez:

- pozyskiwanie z pomorskich uczelni informacji o projektach gotowych do testowania w warunkach komercyjnych oraz prowadzonych badaniach, które mogłyby zainteresować pomorskie przedsiębiorstwa,
- łączenie potencjalnie zainteresowanych przedsiębiorców z naukowcami,
- aktywizację studentów ostatnich lat i absolwentów wyższych uczelni w kierunku zakładania własnej działalności,
- prowadzenie coaching’u dla nowoutworzonych firm innowacyjnych,
- organizację szkoleń i warsztatów tematycznych poświęconych m.in. znaczeniu procesu innowacji dla funkcjonowania i rozwoju firm, ochrony własności intelektualnych, komercjalizacji pomysłów itp.

Lokalizacja

lokalizacja
Zobacz lokalizację

Opinie

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się