Zespół ds. wsparcia dziecka i rodziny

adres:
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
tel:
58 782 01 21
www:
www.mopsgdynia.pl
Do zakresu działania zespołu należy:
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 58 782 01 20 wew.54,
  • pomoc w usamodzielnianiu wychowanków, tel. 58 782 01 20 wew.52,
  • kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych, tel. 58 782 01 20 wew.59,
  • prowadzenie spraw związanych z ponoszeniem opłat przez rodziców i inne osoby zobowiązane, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, tel. 58 782 01 20 wew.94.

Lokalizacja

lokalizacja
Zobacz lokalizację

Opinie

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się