Zespół Opiekuńczy

adres:
ul. Fredry 3, 81-376 Gdynia
tel:
58 661 65 26
e-mail:
zo@mopsgdynia.pl
www:
www.mopsgdynia.pl
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Zespole Opiekuńczym

ul. Fredry 3, tel. 058 661 65 26

Dom przeznaczony jest dla osób starszych, zapewnia posiłki, fachową opiekę, rehabilitację, organizuje czas wolny. Pomaga seniorom w załatwianiu wielu spraw. Skierowania do Domu wydaje Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej.Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Zespole Opiekuńczym

ul. Fredry 3, tel. 058 661 65 26

Placówka wspiera osoby bezdomne zapewnia im całodobowy pobyt, gorący posiłek, podstawowe świadczenia opiekuńcze a także rekreacyjne i kulturalne. Prowadzi pracę socjalną, pomaga bezdomnym kobietom w usamodzielnianiu się. Decyzję o skierowaniu do Schroniska wydaje Zespół ds. BezdomnychDom Samotnej Matki w Zespole Opiekuńczym

ul. Fredry 3, tel. 058 661 65 26

Zadaniem placówki jest zapewnienie odpowiednich warunków kobietom w ciąży i matkom wychowującym dzieci. W placówce udzielane jest schronienie i wyżywienie, pomoc rzeczowa, pomoc w opiece nad dziećmi, prowadzona jest praca socjalna zmierzająca do usamodzielnienia podopiecznych i ich integracji ze środowiskiem.

Lokalizacja

lokalizacja
Zobacz lokalizację

Opinie

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się