Rowerem po mieście

Rower jest pojazdem szczególnie przydatnym w warunkach miejskich.  Wśród licznych jego zalet należy przede wszystkim wymienić ekonomiczność (wymaga bardzo małego, w stosunku do auta i.transportu zbiorowego, nakładu pieniędzy), aspekty zdrowotne (wzbudzenie codziennej aktywności fizycznej przekłada się na lepsze zdrowie, jak również na mniejsze wydatki na leki) oraz ekologię (zmniejszenie zatłoczenia miast – redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów, zmniejszenie hałasu).
https://www.zdiz.gdynia.pl/zarzadzanie-mobilnoscia/transport-rowerowy