Fundacja MAGIS

adres:
ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
tel:
58 661 65 56
e-mail:
granty@fundacjamagis.org.pl
www:
www.fundacjamagis.org.pl/

Na wzgórzu świętego Stanisława Kostki w Gdyni istnieje Fundacja MAGIS mająca na celu wspieranie cennych, nowatorskich inicjatyw edukacyjnych, sportowych, społecznych i kulturalnych; prowadzenie formacji duchowej i organizację wolontariatu. Jej działalność jest wyrazem troski osób zakorzenionych w tradycji jezuickiego szkolnictwa, pragnących szerzyć w polskim społeczeństwie ideę angażowania się w rozwój ludzi wielkodusznych i kompetentnych, samodzielnie i krytycznie myślących, dostrzegających potrzebę przemiany świata, świadomych swojej roli w społeczeństwie i wrażliwych na potrzeby innych.

Misją Fundacji Magis jest inwestowanie we wszechstronny rozwój człowieka otwartego na potrzeby innych.

Fundacja Magis pragnie realizować swoją misję poprzez:
  • finansowe wspieranie prowadzonych przez Towarzystwo Jezusowe placówek oświatowych, poradni, centrów formacji duchowej;

  • przyznawanie uczniom szkół ponadpodstawowych oraz studentom, stypendiów socjalnych i naukowych;

  • organizowanie zajęć edukacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych; organizowanie koncertów, spektakli teatralnych i innych form promocji kultury;

  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem troski o rodzinę;

  • przyznawanie grantów na zbieżne z celami Fundacji projekty realizowane przez niepubliczne instytucje edukacyjne i organizacje pozarządowe.

Lokalizacja

lokalizacja
Zobacz lokalizację

Opinie

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się