Karta Gdynia Rodzinna Plus

Karta Gdynia Rodzinna PLUS

Gdyńskie rodziny z co najmniej trojgiem dzieci mogą bezpłatnie podróżować komunikacją miejską na liniach zwykłych po terenie Gdyni. Do bezpłatnych przejazdów uprawnia karta Gdynia Rodzinna Plus. Wnioski o jej wydanie składa się w Biurze Obsługi Klienta nr 1 Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Kilińskiego 16, w godzinach od 10.30 do 17.00). Od 1 czerwca 2020 r. istnieje możliwość przedłużenia ważności kart już wydanych (na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.)

Uwaga: zarówno przedłużenie jak i wydanie nowej karty wymaga złożenia wniosku.

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dotyczy wszystkich członków zamieszkałych w Gdyni rodzin z co najmniej trojgiem potomstwa. Obejmie ono dzieci do 18 lub 24 roku życia (w przypadku kontynuacji nauki) oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych.
Bezpłatne przejazdy przysługują również dzieciom przysposobionym, jak również dzieciom niepełnosprawnym pomiędzy 18 a 24 rokiem życia i dzieciom z rodzinnych domów dziecka.
Aby uzyskać prawo do bezpłatnych przejazdów liniami zwykłymi po Gdyni niezbędna jest karta Gdynia Rodzinna Plus.
Podstawowym warunkiem wydania kart jest potwierdzenie zamieszkania całej rodziny pod wspólnym adresem w Gdyni.
Szczegółowe zasady wydawania kart Gdynia Rodzinna Plus znajdują się w regulaminie.
Koszt odtworzenia karty Gdynia Rodzinna Plus, zagubionej lub zniszczonej z winy użytkownika, wynosi 10 zł.
Wnioski o przedłużenie terminu ważności kart należy składać co roku. Podczas przedłużania terminu ważności kart weryfikowane są wszystkie dokumenty jak przy pierwszym wydaniu.

Wniosek o wydanie karty Gdynia Rodzinna Plus 

Regulamin wydawania kart Gdynia Rodzinna Plus

Uchwała nr XXII/530/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.
Uchwała nr XXXI/643/13 z dnia 22 maja 2013 r.