Edukacja szkolna

Wydział Edukacji

ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia
pok. 102 B
Tel. 58 761-77-00
Fax. 58 761-77-03
E-mail:  wydz.edukacji@gdynia.pl

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia