Opieka dla malucha

Wydział Zdrowia

ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój: 503
telefon: 0-58 668 25 00 fax 0-58 668 25 02
e-mail: wydz.zdrowia@gdynia.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia