Słuchaj i wierz w ich słowa


20 listopada, w rocznicę ratyfikowania międzynarodowej konwencji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., z inicjatywy Polski, na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Z tej okazji Gdynia Rodzinna w 2017 roku przygotowała wyjątkową kampanię społeczną pt. „Słuchaj i wierz w ich słowa”. Celem kampanii jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy o prawach dziecka. „Kampanię przygotowaliśmy troszkę inaczej, nie dosłownie. Poprosiliśmy dzieci, żeby zdradziły nam swoje, skąd inąd całkiem dojrzałe plany zawodowe. Już od najmłodszych lat każde z nich zdradza jakieś zainteresowania. Pewne aktywności, wybiera bardziej lub mniej świadomie, raczej opierając się na intuicji. My dorośli czasem im przeszkadzamy kierując się własnymi doświadczeni. Może nie powinniśmy? Zastanówmy się i pamiętajmy, że warto słuchać dzieci i wierzyć w ich słowa. Mają do tego pełne prawo.” – mówi pomysłodawczyni kampanii Beata Szadziul, pełnomocnik prezydenta ds. rodziny. Do projektu został zaproszony prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i to jego głos pojawia się w spocie: „To bardzo ważna kampania społeczna. Dzieci mają pełne prawo czuć się podmiotowo, z pewnością mają nam wiele do powiedzenia. Warto wsłuchiwać się w ich słowa. Często są to ważne drogowskazy, które pomogą nam poprowadzić je tam dokąd chcą dojść” – dodaje prezydent.

Konwencja Praw dziecka składa się z preambuły i 54 artykułów. Katalog sformułowano kierując się zasadami dobra dziecka, równości, poszanowania praw, odpowiedzialności obojga rodziców oraz pomocy państwa. Katalog praw i wolności obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i z założenia w niewielkim zakresie uwzględnia prawa ekonomiczne.
https://brpd.gov.pl/prawa-dziecka