Karta Mieszkańca / Karta Gdynia Rodzinna

W dniu 4 września 2018 roku ruszył projekt Moje Miasto Gdynia wraz z Kartą Mieszkańca. Oferta adresowana jest do mieszkańców, którzy są zameldowani lub wnoszą opłaty z tytułu podatków lub rozliczają dostawy mediów w Gdyni. Funkcjonalność karty mieszkańca obejmuje m.in. rabaty, promocje, darmowe wejścia do miejsc, w których gdynianie lubią i chcą bywać.

Do Karty Mieszkańca włączono kartę Gdynia Rodzinna oraz kartę Gdynia Seniora. Podczas składania wniosku „online” należy odznaczyć zakładkę „Gdynia Rodzinna”, wówczas logotyp programu znajdzie się na rewersie Karty Mieszkańca. Możemy zatem korzystać z oferty dla mieszkańca i dla rodzin. Warunki przystąpienia do projektu są takie same jak były do karty Gdynia Rodzinna. Będą Państwo mogli posiadać jedną kartę, a korzystać jednocześnie ze zniżek dla mieszkańców oraz dla gdyńskich rodzin.

Jednocześnie informujemy, że posiadane prze Państwa karty Gdynia Rodzinna zachowują ważność do daty ważności obecnie widniejącej na karcie. Nie wydawane są nowe karty, oraz nie przedłużamy ważności dotychczasowych kart. Po zakoćzeniu ważności należy wyrobić Kartę Mieszkańca z uprawnieniami Karty Gdynia Rodzinna.

Zapraszamy Państwa do składnia wniosku o wydanie Karty Mieszkańca z uprawnieniami Karty Gdynia Rodzinna.
Ważne też jest to, że nowa karta uprawnia jednocześnie do bezpłatnych przejazdów dzieci  - czyli zastępuje bilet miesięczny i legitymację szkolną w pojazdach ZKM. 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: rodzina@gdynia.pl lub pod telefonem 58 620 00 64.

Jak wyrobić Kartę Mieszkańca?
Prosimy wejść na stronę gdynia.pl/karta, zarejestrować się, a następnie złożyć wniosek o Kartę Mieszkańca. Rejestracja na urządzeniach mobilnych możliwa jest poprzez aplikację gdynia.pl/aplikacja.
Wniosek można złożyć również w formie papierowej i wraz ze zdjęciem dostarczyć do jednego z punktów obsługi Karty Mieszkańca (https://karta.um.gdynia.pl/contact)

Rejestracja Konta Mieszkańca:
www.gdynia.pl/konto